Friday, January 28, 2011

This Is A Warning Ok

please baby please
No COPYCATS are allowed in here
and one more thing!
Jangan suka jaga tepi kain orang,
kain sendiri yang terlondeh.
Kata dulang paku serpih,
kata oarang dia yang lebih, HHA.

No comments:

Post a Comment